Politica prelucrării datelor cu caracter personal 

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Asociația Cultour are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care îi sunt furnizate. Asociația Cultour se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.asociatia-cultour.ro, asa cum prevad dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

 Scopul colectării datelor 

Asociația Cultour prelucrează datele cu caracter personal (ale membrilor, voluntarilor, beneficiarilor, clienților și altor persoane care au legatură sau iau contact cu Asociația) care îi sunt furnizate prin navigarea pe site-ul Asociației, în vederea promovării acțiunilor și proiectelor sale. Datele cu caracter personal (date de identitate, adresă,  număr de telefon, vârstă sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate și utilizate de către Asociația Cultour atât în scopuri de promovare, cât și în scopul întocmirii unor baze de date și utilizarea acestora în viitoarele demersuri și activități ale Asociației, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Asociația Cultour nu va dezvălui unei tețte părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații optionale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, ca legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

Securitatea datelor cu caracter personal 

Asociația Cultour certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Asociația Cultour utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate membrilor și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa prin formularul nostru de contact.